Sosyal Sorumluluk Politikası

GÜNDÜZ Kürk San. ve Tic. A.Ş olarak,

 • Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve diğer ilgili yasalara ( çalışma saatleri, ücret vb ) uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın sosyal sorumluluk standartlarına uymalarını sağlamak.
 •  Firmamızda hiçbir şekilde çocuk veya 18 yaşın altında işçilerin çalışmasına izin vermemek.
 • Firmamızda hiçbir çalışanı zorla çalıştırmamak.
 • Firmamızda İş Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanların yasal haklarını kısıtlamamak.
 • İşe alımlarda, firmamız içinde ve dışında ırk, milli köken, dil, din medeni durum, hamilelik, durumu, cinsel yönelim, engellilik ve cinsiyet ayrımı yapmamak.
 • Hapishanelerde üretim yaptırmamak.
 • İşe alım ve terfilerde cinsiyet ayrımcılığı yapmamak.
 • Çalışanların örgütlenme haklarına saygı göstermek.
 • Sosyal Sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • Sosyal Sorumluluk standardına ait tüm bilgilerin paylaşılmasını ve ulaşılabilmesini sağlamak.