Kısıtlı Kimyasallar Politikası

Sürdürülebilirliğin ekonomik ve sosyal boyutunun yanında diğer önemli bir öğesi de çevredir. 

Şirketimiz üretimin hiçbir aşamasında;

Mevzuatların ve müşterilerimizin yasakladığı veya kullanımını sınırladığı kimyasalları gerek çevreye, gerek çalışanlara ve gerekse de ürünü kullanan nihai müşteriye olan zararlarından dolayı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yasaklı kimyasal maddeler, müşterilerimiz ve kanun tarafından kullanımına tamamen ya da kısmen sınır getirilen kimyasallardır. Bu gruba dahil olmayan her türlü kimyasal maddeyi onaylı kimyasallar olarak tanımlanır. 

Bunlar; ana ve yardımcı kimyasallar, kimyasal bitim işlemlerinde kullanılan maddeler, boyalar, seyreltici solvent maddeler, leke çıkarıcılar vb. tamamını içerirler.