İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GÜNDÜZ Kürk San. ve Tic. A.Ş olarak amacımız, çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Hedefimiz; Güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları sürekli olarak izleyerek riskleri en aza indirmektir.

Beklentimiz; Sürekli iyileştirmeler neticesinde iş kazalarını azaltarak üretim verimliliğimizi artırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına uymakla kalmayıp, paydaşlarımızdan biri olan müşterilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki beklentilerini de karşılamayı,

İş yerinde Risk Analizleri yaparak, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri ( nedenleri, tehlikeleri ) en aza indirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi,

taahhüt ederiz.