Enerji Politikası

Gündüz Kürk Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm üretim aşamalarında enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımı, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimsenmiş ve taahhüt edilmiştir.

• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
• Belirlenen amaç ve hedefler periyodik olarak gözden geçirilecek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynaklar oluşturulacaktır.
• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
• İklim değişikliğine olumlu etki yaratacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulanacaktır.
• Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
• Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.
• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.

Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

Doküman No: ENYS-FR-

Yayın Tarihi: 24/05/2023 

Revizyon No: 0

Revizyon Tarihi: -