Çevre Politikası

Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretimimizin girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak tüm GÜNDÜZ Kürk Ailesinin sorumluluğudur.

 

Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uyumun da ötesinde, müşterilerimizin ;
Çevre beklentilerini de karşılamayı,

Faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için, çevre ile dost temiz teknolojilerden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı,

Su, Enerji, hammadde, yardımcı madde vb. ve doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarrufa önem vererek tüm çalışanlarımızın öneri ve katkılarıyla sürekli iyileştirmeyi,

Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil olmak üzere emisyonlarımızı yasal sınırların da altında tutmayı,

Çevre Politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı,

Çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.